Welkom!

 
Welkom bij De Luister Coach.Ieder mens ervaart in zijn leven problemen of vraagstukken. Van henzelf of van hun kinderen. Vaak en logischerwijs schakelen wij dan instanties in die ons daarbij kunnen helpen en ondersteunen. De hulp en ondersteuning die wij dan ontvangen richt zich voornamelijk op alles wat zich in het bewust zijn afspeelt. De Luistercoach biedt een andere benadering die antwoorden en oplossingen aandraagt vanuit een diepere laag en op afstand. Hiermee kan de ander zelf mee aan de slag, of kan naar aanleiding van een eerste afstemming een vervolg aanvragen, waardoor de kern van het probleem nog duidelijker zichtbaar wordt. Hierbij kan doorgegaan worden op een in een eerdere afstemming naar voren gekomen oorzaak diepgaander en nader belicht worden.  

Om antwoorden te vinden op problemen of vraagstukken stem ik mij af op de essentie van de ander door mij af te stemmen op de energie.


In een energetische afstemming communiceer ik op afstand met twee van de drie aspecten van bewustzijn* van de ander. Het onderbewustzijn, en het hoger bewustzijn. Ik benoem de informatie die daar al aanwezig is, maar nog niet aanwezig, in het lichaam en het dagelijks bewustzijn. Zoals je een radio op een bepaalde frequentie kunt “afstemmen” stem ik mij af op verschillende energetische lagen, waardoor ik een “dieper”, “breder” en “hoger” perspectief geef op situaties, samen met de ander veranderingen doorzet, of oplossingen aandraag. Ik schakel tussen persoonlijke en zielsniveaus. Het proces van bewustwording van de ander wordt hierdoor versneld.

 

Tijdens een energetische afstemming ben ik vooral bezig met ontvangen: ik laat de energie van de ander naar mij toe komen en vertaal die in woord en beeld. Via verschillende manieren van afstemmen, ontstaat er ofwel een gesprek met de ander in de energie, ofwel ik stem mij volledig af op informatie die binnen komt, of een combinatie ervan.

Luisteren naar de essentie is voor alle kinderen, volwassenen, overleden dierbaren, en sterren kinderen. Kijk op de verschillende pagina's op deze site voor de desbetreffende doelgroep. De Luister Coach luistert naar iedereen, waar ook ter wereld.

Lieve groet,

Lizzy*Bewustzijn is de basis van de krachtigste bron die je tot je beschikking hebt. Zonder bewustzijn zou je het leven niet ervaren. Er zijn drie aspecten. Het onderbewustzijn, het bewustzijn, en het hoger bewustzijn.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info